Tekenprotocol

Wat is een tekenprotocol?

Een tekenprotocol zet je op voor een inhoudelijke standaardisatie om uniformiteit te krijgen in het digitaliseren van tekeningen. Het protocol voorziet in afspraken over naamgeving van bestanden, tekenafspraken zoals laagindeling, lijnstijlen, arceringen, te gebruiken logo’s, gebruik van software en definities van software. Het tekenprotocol wordt voorafgaande aan een project samen opgesteld en geaccordeerd door de opdrachtgever. Dit is gelijk de kwaliteitsnorm van de te beoordelen digitale tekeningen.  In het tekenhandboek wordt tevens beschreven hoe de opdrachtgever zijn analoge of digitale tekeningen aanlevert, hier ontstaan al de eerste vraagstellingen aangaande complexen van bijvoorbeeld woningen en hoogbouw. Om een complex aan te maken wordt het bestaande project ‘Lagenstructuur eigen woning’, of ‘Lagenstructuur hoogbouw’ (afhankelijk van of het een éénsgezinswoning of een hoogbouwcomplex is) gekopieerd. Tijdens het kopiëren moet de naam van het nieuw te tekenen complex ingevoerd worden.  Een complex bestaat uit meerdere types en varianten die TDC Engineering en haar opdrachtgever van te voren moeten bepalen aan de hand van de meegeleverde tekeningen, de gemaakte foto’s en eventueel van internet via Streetview. In de lagenstructuur staan alle types ingedeeld, deze moeten alleen nog benoemd worden. Let op dat de juiste types tevens worden veranderd bij de gevels en de lijsten, anders corresponderen de verschillende onderdelen niet meer met elkaar. Alle types en de daarbij behorende varianten zijn opgenomen in de lagenstructuur, zodat zich alles in één project bevind. Voorbeelden van het benoemen van de types zijn: 

Impressie afbeeldingen

(Klik voor vergroting)

Blok zonder gespiegelde woningen: 

Atussenwoning (basistype) 

AL= hoekwoning links 

AR= hoekwoning rechts 

AL1= variant hoekwoning links (bijvoorbeeld raam in de zijgevel) 

AR1= variant hoekwoning rechts (bijvoorbeeld raam in de zijgevel) 

AGR= geschakelde woning met rechterzijgevel 

AGL= geschakelde woning met linkerzijgevel 

AMIVA= minder validen woning 

 

Blok met gespiegelde woningen: 

A= ussenwoning (basistype) 

AS= gespiegelde tussenwoning 

ASL= gespiegelde hoekwoning links 

AR= hoekwoning rechts 

ASL1= variant gespiegelde hoekwoning links (bijvoorbeeld raam in de zijgevel) 

AR1= variant hoekwoning rechts (bijvoorbeeld raam in de zijgevel) 

ASGR= gespiegelde geschakelde woning met rechterzijgevel 

ASGL= gespiegelde geschakelde woning met linkerzijgevel 

Wat staat er in een tekenhandboek? 

In het tekenhandboek staan de onderdelen die moeten worden getekend, de technische afspraken en de tips die het tekenen bevorderen. Een belangrijke keuze is welk tekensoftware pakket wordt gebruikt, Allplan, Autocad of Revit?. Wordt er getekend in 2D of 3D? wordt het weggezet in een BIM model?  

De volgorde van tekenen kan ook de kwaliteit en de controle beïnvloeden, het uitgangspunt van TDC Engineering is om eerst de bouwkundige fase (plattegronden en gevels) te realiseren en na goedkeuring van de opdrachtgever de internetfase (plattegronden). 

In het tekenhandboek worden de begane grond, verdieping(en), aanzichten, doorsnedes en kozijnblad omschreven. De volgende onderdelen worden nader uitgewerkt: 

  • Wanden: spouwmuren, woning gescheiden wanden, lichte scheidingswanden; 
  • Vloeren: beton, cementdekvloer, houten vloerdelen, houten balklaag; 
  • Openingen en kozijnen: binnen/buiten kozijn, stijl en regel, draaiend deel, deur, roeden, glas; 
  • Maatvoering en tekst; 
  • Ruimten, inhoud en bruto vloeroppervlak; 
  • Trappen: steektrap, kwarttrap, spiltrap, bordestrap; 
  • Daken. 

 

Iedere tekening heeft een onderhoek die is ingevuld met de volgende elementen: 

Complex     
Plaats     
Postcode     
Type     
Bouwjaar     
Renovatiejaar     
Schaal     
Datum     
Inhoud     
Bruto vloeroppervlak 

Gebruiksoppervlakte  

 

 

 

 

Daarbij wordt het logo van de opdrachtgever toegevoegd. In het tekenhandboek wordt hiervan een voorbeeld ter illustratie in vermeld. 

Overzichtstekening

Wanneer er een gebouw uit meerdere lagen , zoals bijvoorbeeld een flat, getekend wordt, worden alle types uitgewerkt zoals dat ook voor een eengezinswoning gebeurt. 

Verder wordt het hele gebouw in 3D opgezet zodat hier de hoeveelheden uitgehaald kunnen worden. 

Wanneer het gebouw volledig getekend is, dan wordt er van de gevels, plattegronden en doorsneden een overzichtstekening op schaal 1:100 gemaakt. 

Uitvoerlijsten

Wanneer de te tekenen woning of hoogbouwcomplex volledig getekend is, kunnen er uitvoerlijsten gemaakt worden. De uitvoerlijsten zijn van te voren gedefinieerd zodat deze automatisch gevuld worden tijdens het tekenen, en ook automatisch wijzigen wanneer er mutaties verricht worden. Deze worden geëxporteerd en samengevoegd in MS Excel zodat er in één overzicht van alle types de hoeveelheden per type te zien zijn.  

Zodra alles is getekend worden de tekeningen geëxporteerd naar DWG-formaat of PDF-formaat in deze formaten zijn de tekeningen in de praktijk te gebruiken.   

 

Aanvullende zaken die worden vastgelegd in het tekenprotocol zijn: 

Hoe om te gaan met adresgegevens, kadastrale gegevens, complexnummers, contouren, erfgrens, complex gegevens, ruimten met gegevens, VHE gegevens, fillingen, energielabel, doelgroep bewoners, gebouwtype, plotbladen, pictogram, lagen. 

De aanvullende zaken zijn voor iedere opdrachtgever maatwerk, omdat het moet gaan aansluiten bij de bestaande processen van de opdrachtgever. 

Voor wie is er een tekenhandboek? 

Het tekenprotocol met bijbehorend tekenhandboek is voor opdrachtgevers die hun tekeningen proces wil gaan standaardiseren voor haar organisatie en haar onderaannemers. Met als doel een eenduidige werkstructuur met een constante kwaliteit. Het zal zelfs bijdragen aan het terugdringen van faalkosten. De output van de tekeningen wordt gebruikt door professionals van strategisch voorraad beheer, meerjarenonderhoud, accountants, aannemers, schilders, elektrotechnische en installatietechnische organisatiesbewoners en gebruikers van het vastgoed. 

Vrijblijvend een afspraak maken

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Deel deze pagina

Nog meer diensten die wij uitvoeren

Gebouwinformatie

Installatietekening

Complexsituatie

Energie Prestatie Advies label

Online vastgoedbeheer

BIM Model