BIM Model

Wat is een BIM Model?

BIM staat voor Building Information Model, of in het Nederlands Gebouw Informatie Model. BIM is een manier van werken waarbij, door één of door meerdere partijen, alle informatie die nodig is voor het bouwen of beheren van een gebouw in één model wordt vastgelegd. Vanuit dat model kan informatie worden uitgewisseld en gecontroleerd op eventuele fouten (clashcontrole).  Bij nieuwbouw betekent werken met de BIM methode vaak dat één van de partijen, de BIM coördinator, een bouwkundig model opzet, meestal is dat een 3D model. De verschillende partijen die betrokken zijn bij het gebouw maken vervolgens een model met alleen hun eigen onderdeel. De constructeur maakt bijvoorbeeld een model met alleen de constructieve onderdelen en de kozijnleverancier een model met alleen de kozijnen. De BIM coördinator verzameld alle losse modellen en voegt deze samen in het bouwkundige model. Door alle losse modellen samen te voegen kan een clashcontrole gedaan worden. Bij een clashcontrole wordt gecontroleerd of er fouten in het model zitten, bijvoorbeeld een leiding die door een dragende balk loopt, zonder dat er een sparing in die balk zit.  Ook bij bestaande gebouwen kan met de BIM methode gewerkt worden. Bij bestaande gebouwen kan het model gebruikt worden dat bij de bouw opgezet is, of indien dit bij de bouw niet gebeurt is, wordt er een nieuw model gemaakt van het gebouw. Bij bestaande gebouwen kan het BIM model worden gebruikt voor allerlei aspecten die bij het beheer van het gebouw komen kijken, bijvoorbeeld de hoeveelheden voor de meerjarenonderhoud begroting (MJOB) te bepalen. Ook kan het BIM model van een bestaand gebouw gebruikt worden bij een verbouwing, of bij het bepalen van de oppervlakte indien het gebouw verhuurd wordt. 

Impressie afbeeldingen

(Klik voor vergroting)

Waarom kiezen voor een BIM Model

Bij nieuwbouw worden nog steeds onnodig veel faalkosten gemaakt. Schattingen over de hoogte van deze faalkosten lopen uiteen, maar alle schattingen zijn hoog. Het gaat hierbij om enkele, tot tientallen procenten van de omzetOver de gehele bouwsector gaat het om vele miljarden euro’s! 

Door gebruik te maken van de BIM methode, kunnen veel van deze faalkosten voorkomen worden. Doordat alle betrokken partijen van hun eigen werkzaamheden een model maken en door deze modellen allemaal samen te voegen, kunnen eventuele fouten in een vroeg stadium ontdekt worden. Indien er een leiding door een dragende balk moet en hier geen rekening mee gehouden is, kan voordat de bouw begint al door de constructeur gekeken worden of het mogelijk is om een sparing in de balk te maken. Blijkt deze sparing niet mogelijk, dan kan de installateur voor de bouw bekijken of het niet efficiënter is om de leidingen op een hele andere plaats in het gebouw aan te leggen. 

Bij bestaande gebouwen heeft het BIM model weer geheel andere voordelen. Het grootste voordeel is dat alle informatie uit een model gehaald wordt. Indien er ergens in het gebouw een mutatie plaats vindt, hoeft dit maar op een plek te worden verwerkt, maar als er vervolgens informatie uit het model gehaald wordt, is deze mutatie wel overal verwerkt. Als bijvoorbeeld een ruimte aangepast wordt en daarbij een wand verplaatst wordt, hoeft alleen maar de bouwkundige tekening aangepast te worden. Als vervolgen de tekening met daarop de informatie over brandveiligheid wordt geopend, is hier de wand automatisch ook verplaatst. Nu hoeft alleen maar gecontroleerd te worden of er nog informatie met betrekking tot de brandveiligheid moet worden aangepast. Mutaties hoeven dus maar op een plek verwerkt te worden. 

Vrijblijvend een afspraak maken

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Deel deze pagina

Nog meer diensten die wij uitvoeren

Gebouwinformatie

Installatietekening

Complexsituatie

Energie Prestatie Advies label

Online vastgoedbeheer

Splitsingstekening