Splitsingstekening

Wanneer u als opdrachtgever delen van gebouwen of complexen wilt afstoten, dan ontkomt u er niet aan om deze nieuw te vormen kavels of adressen juridisch op te delen. Deze juridische opdeling wordt vastgelegd in een akte van splitsing (splitsingsakte), welke door de notaris wordt opgesteld. Deze splitsingsakte wordt ingeschreven in het kadaster en is daarna voor iedereen vrij toegankelijk.  Een splitsingstekening is een belangrijk onderdeel van de splitsingsakte en nu komt TDC Engineering voor u als opdrachtgever in beeld. TDC Engineering kan voor u de splitsingstekening in orde maken zodat de notaris deze kan toevoegen in de splitsingsakte. 

Impressie afbeeldingen

(Klik voor vergroting)

Waarom is een splitsingstekening van belang?

Waarom is een splitsingstekening nu zo belangrijk? De splitsingsakte kan alleen maar goedgekeurd worden wanneer er ook een splitsingstekening toegevoegd is, dit is verplicht. Om duidelijk te maken welke onderdelen van een kavel of een gebouw van elkaar gesplitst zijn, geeft de tekening een goed beeld. Dit is voor de eigenaar een belangrijk hulpmiddel om zo onduidelijkheden over waar de grenzen lopen te kunnen aanduiden. Belangrijk hierbij is wel dat de splitsingstekening te allen tijden actueel is. Op de splitsingstekeningen wordt duidelijk aangeven wat eigendom is of wat eventueel gemeenschappelijk is. 

Wanneer ben je een splitsingstekening nodig? Denk hierbij aan de volgende situaties: 

  • Woningverkoop uit een blok van een woningcorporatie; 
  • Appartementencomplex nieuwbouw; 
  • Splitsen zakelijk vastgoed met woningen daarboven; 
  • Dakopbouw bij een appartementencomplex; 
  • Samenvoegen van 2 adressen tot 1 woning. 

Waaraan moet een splitsingstekening voldoen?

Een splitsingstekening moet aan bepaalde eisen voldoen die terug te vinden zijn op de website van het Kadaster. Op deze website wordt puntsgewijs toegelicht waaraan de tekening moet voldoen. Denk hierbij aan eigendom of gemeenschappelijk, te gebruiken lijndiktes, arceringen, situatie en teksten. Dit alles is om de splitsingstekening zo eenvoudig mogelijk op te zetten waardoor deze makkelijk in gebruik is. In tegenstelling tot een bouwkundige tekening is een splitsingstekening een schematische weergave van het geheel. Door middel van lijn diktes te gebruiken wordt op de splitsingstekening duidelijk welke onderdelen er worden onderscheiden. Dikke lijnen worden bijvoorbeeld gebruikt voor privé-eigendomdunne lijnen worden gebruikt voor gemeenschappelijke ruimtes zoals gezamenlijke tuinen, galerijen en trappenhuizen. De splitsingstekening wordt op schaal uitgetekend zodat dit altijd goed na te meten is. Zaken die altijd op de splitsingstekening komen te staan zijn: 

  • Plattegronden per verdieping; 
  • Situatie van het perceel; 
  • De gebruikte schaal van de tekening; 
  • Tekst in te vullen door notaris. 

 

TDC Engineering heeft ruime ervaring met het uitwerken van splitsingstekeningen voor bijvoorbeeld woningcorporaties en zorginstellingen. Wanneer u in contact met ons komt om splitsingstekeningen te laten uitvoeren gaan we inventariseren wat u als klant aan beschikbaar materiaal heeft en of dat afdoende is om de splitsingstekening te maken. Mocht dit niet zo zijn dan kan er geadviseerd worden om een opname te laten plaatsvinden om het gebouw in kaart te brengen om zo toch tot juiste splitsingstekeningen te komen. Bij opdracht wordt er altijd met u als opdrachtgever een planning doorgesproken wanneer de splitsingstekeningen gereed zullen zijn.

Vrijblijvend een afspraak maken

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Deel deze pagina

Nog meer diensten die wij uitvoeren

Gebouwinformatie

Installatietekening

Complexsituatie

Energie Prestatie Advies label

Online vastgoedbeheer

BIM Model