(Maatwerk) Oplossingen

Maatwerk is ons werk.

Inzetten specialist

1) Inzetten van een specialist

TDC Engineering is, met meer dan 20 jaar ervaring een onafhankelijk adviesbureau, werkzaam voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties, gemeenten, architecten en aannemers, zodat zij beter kunnen presteren. Onze dienst is het ontzorgen en ondersteunen van uw organisatie. Soms kan het zijn dat u voor een aantal uren, weken of maanden extra ondersteuning kunt gebruiken voor een project. U zou voor deze periode een specialist vanuit onze tekenkamer kunnen inhuren op uw eigen locatie, tegen een vooraf overeengekomen vast uurtarief. Het voordeel is dat onze specialist de kennis en ervaring meeneemt van onze gehele tekenkamer.

Omdat wij ondersteuning kunnen geven aan uw bouwkundige tekenkamer, (bijv. aannemers en bouwbedrijven) wanneer de continuïteit van het werk in gevaar komt door tekort aan vakkundig personeel. Dit kan zijn ontstaan door het aannemen van een nieuw (bouwkundig) project, uitval of het overstappen van personeel naar een andere organisatie. TDC Engineering kan hierin de volgende oplossingen aanbieden:  

  • Het werk vanaf de bouwplaats verrichten door het detacheren van een tekenaar naar de aannemer of bouwbedrijf. Dit kan zowel parttime als fulltime. 
  • Een deel van de werkzaamheden bij u op locatie uitvoeren en/of een deel van de werkzaamheden outsourcen naar onze tekenkamer. 
projectdetachering

2) Projectdetachering

TDC Engineering stelt gedurende een vooraf bepaalde periode (voor de duur van een project) een specialist ter beschikking. Deze gaat werken bij u op de werkvloer, tegen een vooraf bepaald vast uurtarief. Deze periode kan, in onderling overleg worden verlengd en wordt vastgelegd in een overeenkomst.

TDC Engineering heeft meer dan 20 jaar ervaring in de zoektocht naar de juiste specialist op de juiste werkplek. We beschikken over een uitgebreid netwerk binnen verschillende branches. Met de juiste afstemming vinden we de juiste kandidaat die het best past binnen uw organisatie. 

TDC Engineering gaat samen met uw bedrijf een gesprek aan waarin we afstemmen waar de specifieke behoefte ligt en wat belangrijk is voor uw organisatie. Hoe komen we in contact met de kandidaat, waar moet de kandidaat aan voldoen? Wat zijn de harde en zachte selectiecriteria? Hoe omschrijven we de cultuur van de organisatie, neemt TDC Engineering competentie-tests af bij kandidaten? De gehele procedure nemen we met u doorTDC Engineering zorgt voor de begeleiding en voortgang. De duur van de begeleiding stemmen we samen met u af. In ieder geval tot en met het in dienst nemen van onze kandidaat en de evaluatie na de 1ste of de 2de week. Een langere begeleiding kan uiteraard, in overleg.  

Hierin kan worden afgesproken of we een keuze maken voor projectdetachering, voor de duur van het project, of kiezen voor detachering-vast. Bij project detachering berekenen we een vast uurtarief, waarbij de specialist in dienst is, bij TDC Engineering. Hierin hanteren we de “inlenersbeloning”. D.w.z. het uurtarief is afgeleid van het salaris conform loonschaal (CAO) dat wordt gehanteerd binnen uw organisatie. Bij detachering-vast is de medewerker ook in dienst bij TDC Engineering, echter is het doel dat na een vooraf afgesproken periode, onze medewerker kan overstappen naar uw organisatie. De kosten voor deze overstap zitten verrekend in het uurtarief en een totaal urenpakket. Neem voor meer informatie contact op met een medewerker van onze organisatie. 

uitbesteden van werk

3) Uitbesteden van werkzaamheden

TDC Engineering is met meer dan 20 jaar ervaring een onafhankelijke tekenkamer werkzaam voor vastgoedeigenaren, woningcorporaties, gemeenten, architecten en aannemer. Onze kracht is het ontzorgen en ondersteunen van uw organisatie. Soms kan het zijn dat u voor een aantal uren, weken of maanden extra ondersteuning kunt gebruiken voor een specifiek project. Dit kunnen fulltime uren zijn, maar ook parttime uren. Onze specialisten ondersteunen u vanuit onze eigen tekenkamer. Deze wijze van werken geeft naast een grote toegevoegde waarde, ons ook de mogelijkheid u een gedegen advies te geven. Een ander voordeel is dat u niet afhankelijk bent van één persoon, maar dat meerdere specialisten uit onze tekenkamer het project kunnen invullen. Tekeningen kunnen we digitaal ontvangen en beschikbaar stellen door het maken van een bedrijfsgebonden tekeningencartotheek. Dit realiseren we dan met een groot probleemoplossend vermogen, procesoptimalisatie en een uitstekende samenwerking. Hierbij is BIM (Bouw Informatie Model) één van onze methoden. Neem voor meer informatie contact op met een medewerker van onze organisatie!

Het (onder) aannemen van een deel van het tekenwerk (projecten). Bijvoorbeeld het uitwerken van een DO (definitief ontwerp) voor een bouwaanvraag of 3D tekeningen omzetten naar werktekeningen. Dit alles oregie-basis met een vooraf ingeschat aantal uren. Het werk geschiedt veelal op locatie van TDC Engineering in Enschede. 

Building information Modelling (BIM) is een proces dat ervoor zorgt dat de lijnen binnen het bouwproces gecoördineerd verlopen en dat de deelnemende partijen worden voorzien van uptodate informatie over het project. Hierin kan TDC Engineering met haar expertise een rol spelen. De BIM-software die TDC Engineering hiervoor het meest gebruikt is Autodesk Revit of Allplan Architecture. 

werving en selectie

4) Werving en selectie

TDC Engineering verzorgt de werving en selectie van de nieuwe medewerker waarna u op zoek bent, op basis van een functieprofiel welke wij samen met u hebben gemaakt. De door ons geworven kandidaat gaat, na betaling van een fee ter overname, bij u op de loonlijst. De kandidaat kan ook middels een detacheringsperiode tegen een vast uurtarief, na afloop door u in dienst genomen worden.

TDC Engineering gaat samen met uw bedrijf een gesprek aan waarin we samen afstemmen wat belangrijk is voor de organisatie en/of het project. Hierin spreken we o.a. af de duur van de opdracht en de professionele vereistenMaar ook binnen welke periode een specialist nodig is. TDC Engineering zorgt voor de begeleiding. Tijdens het project zal er regelmatig afstemming zijn met onze medewerker/specialist en uw organisatie.

TDC Engineering gaat samen met uw bedrijf een gesprek aan waarin we afstemmen waar de specifieke behoefte ligt en wat belangrijk is voor uw organisatie. Hoe komen we in contact met de kandidaat, waar moet de kandidaat aan voldoen? Wat zijn de harde en zachte selectiecriteria? Hoe omschrijven we de cultuur van de organisatie, neemt TDC Engineering G competentie-tests af bij kandidaten? De gehele procedure nemen we met u doorTDC Engineering zorgt voor de begeleiding en voortgang. De duur van de begeleiding stemmen we samen met u af. In ieder geval tot en met het in dienstnemen van onze kandidaat en de evaluatie na de 1ste of de 2de week. Een langere begeleiding kan uiteraard, in overleg.  

De meest voorkomende vraag vanuit werkgevers is : “Wat kost Werving en Selectie?”

De kosten die TDC Groep hiervoor hanteert liggen tussen de 15% en 25% van het jaarinkomen, inclusief vakantiegeld. Eventueel te vermeerderen met extra salaris als bonussen en tantièmes.

Wat is van belang vooraf te weten.

Wat zijn de kosten die u maakt als werkgever wanneer u zelf de werving en selectie verricht. Waar ligt de grens tussen zelf werven en uitbesteden?

De kosten voor werving van personeel zijn zeer afhankelijk van de mate van beschikbaarheid van personeel. Per functie kan de beschikbaarheid van personeel immers enorm verschillen.

Bij eenvoudig te vervullen vacatures is ondersteuning van een externe partij vaak niet noodzakelijk. De medewerkers komen vaak via collega’s, kennissen of solliciteren via één van de social mediakanalen. Daarbij wegen de interne kosten vaak niet op tegen de kosten voor het inhuren van een externe partij.

Dit is geheel anders bij vacatures die moeilijk zijn in te vullen door schaarste of waar specifieke hooggekwalificeerde kennis voor noodzakelijk is. Hier kom je al snel terecht bij personen buiten uw eigen netwerk, of bij personen die gelijkwaardige werkzaamheden uitoefenen binnen andere branches. Dan kunt u ervoor kiezen om een recruiter, werving & selectie partner of bij hele specifieke gevallen een headhuntersbureau in te schakelen.

De kosten die hiermee gepaard gaan zullen dan vaak liggen tussen de eerdergenoemde percentages. Het is dan verstandig een ruime begroting te maken. Hierin zult u zowel het jaarsalaris inclusief vakantiegeld moeten opnemen alsmede de overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast dient u rekening te houden met de tijd die verstrijkt alvorens iemand aangenomen zal worden. Om het proces tot aan de aanname te verkorten en het zoekgebied te vergroten kan het zinvol zijn een externe organisatie te vragen hierin te ondersteunen. Want hoe korter de doorlooptijd van de selectieprocedure, hoe lager de (faal)kosten zullen zijn voor de organisatie. Een niet ingevulde werkplek kost uw organisatie immers dagelijks veel geld.

TDC Groep kan uw organisatie professionele ondersteuning bieden bij de gehele werving & selectieprocedure. Wij hebben veel kennis van de markt en hebben binnen de (bouw)technische arbeidsmarkt vele organisaties mogen adviseren.

Wij bespreken vooraf de te verwachten kosten en de vormgeving van het traject.

Heeft u interesse? U kunt ons bereiken via 085-002 37 00 of via info@tdcgroep.nl.

Wilt u personeel werven, maar hebt u hulp nodig bij het vinden van het juiste talent? En zoekt u naast de jouw bekende vacatureplatformen een platform met een groot bereik?  Vul dan ons formulier in. TDC Engineering plaatst dan uit uw naam uw vacature op haar website. Vertel ons wie u zoekt en we nemen dan telefonisch contact met u op om samen de mogelijkheden te bespreken. 

vacature plaatsing

5) Vacatureplaatsing

U kunt kostenloos, voor een bepaalde periode, uw vacature op onze vacaturebank plaatsen welke dagelijks wordt geactualiseerd en gelezen wordt door duizenden bezoekers. Uiteraard is TDC Engineering u ook graag van dienst met een van onze eerder genoemde diensten.

Uitval van een medewerker binnen uw organisatie is iets wat niemand wil. De medewerker niet, maar ook zijn collega’s niet. De werkzaamheden moeten wel doorgaan. Dan is het fijn dat er een organisatie is, die met u wil meedenken om de periode dat iemand is uitgevallen, u de helpende hand te bieden. TDC Engineering kan hierin meedenken en ondersteunen. We stemmen samen met uw organisatie af, welke professional u nodig heeft en hoe we samen zo snel als mogelijk de plek kunnen invullen.