Ontruimingsplattegrond

Ontruimingsplattegronden zijn verplicht als een gebouw is voorzien van een brandmeld- of ontruimingsinstallatie. Dit systeem zorgt voor een vroegtijdige alarmering in een groot gebouw.  Bij een bestaand gebouw wil je relevante ontruimingstekeningen, die voldoen aan de huidige wet- en regelgevingen. Met een ontruimingstekening versterk je de snelheid van de hulpverleners maar ook de mensen en bhv’ers intern. Je versterkt niet alleen de snelheid van handelen maar ook het beheersen van risico’s en het nemen van preventieve maatregelen. Denk dan bijvoorbeeld aan de snelste routes naar buiten of dat je op zoek bent naar een brandblusser. 

Impressie afbeeldingen

(Klik voor vergroting)

Waarvoor dient een ontruimingsplattegrond? 

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om aanwezigen in een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood op een veilige manier kunnen verlaten. Aangezien het vaak gaat om mensen die geen veiligheidskundige achtergrond hebben werken plaatjes beter dan tekst.  

Een ontruimingsplattegrond moet ten minste informatie bevatten over: 

  • Alle relevante (nood) uitgangen;
  • De horizontale en verticale vluchtroute (vloeren, trappen, hellingbanen);
  • De elementaire brandbestrijdingsmiddelen.

Ook moet een ontruimingsplattegrond eenvoudigheid tonen en goed leesbaar zijn voor personen die geen technische tekeningen kunnen lezen. 

Net als bij de gebruiksvergunning en gebruiksmeldingstekeningen worden de ontruimingstekeningen conform NEN 1414 en NTA 8112 opgezet. Zo behoud je samen met de gebruiksvergunning en gebruiksmeldingstekeningen één huisstijl voor het gehele gebouw.  

Voor de eenduidigheid en herkenbaarheid op de plattegronden moeten de symbolen zoveel mogelijk gelijk zijn aan de symbolen die volgens NEN 3011 en NEN 6088 worden opgezet. In een legenda worden alleen de symbolen benoemd die daadwerkelijk op de ontruimingstekeningen terug te vinden zijn. Dat is anders dan bij de gebruiksvergunning en gebruiksmeldingstekeningen, daar worden alle symbolen weergegeven in een legenda.  

Een ontruimingsplattegrond wordt in een gebouw altijd aangetoond als zijnde ‘ontruimingsplattegrond’ en je ziet altijd waar jij je in een gebouw bevindt. De omgevingsvergunningen en gebruiksmeldingstekeningen worden dan uiteindelijk opgehangen waar veel mensen komen. Denk dan bijvoorbeeld aan trappenhuizen, liften, gangen en in de buurt van koffieautomaten. 

 Als TDC Engineering nemen we u graag mee in het traject als het gaat om de veiligheid binnen een gebouw. Wij werken volgens de norm NEN 1414 en geven u advies waar nodig is. De tekeningen die wij aanleveren worden uitgewerkt conform NEN 1414 en voldoen altijd aan de wet- en regelgevingen van de overheid. Ook helpen we u als er eventuele wijzigingen binnen het gebouw plaats vinden, zodat alle brandveiligheidstekeningen altijd up-to-date zijn.  

Vrijblijvend een afspraak maken

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Deel deze pagina

Nog meer diensten die wij uitvoeren

Gebouwinformatie

Installatietekening

Complexsituatie

Energie Prestatie Advies label

Online vastgoedbeheer

BIM Model