NEN 2580

Waarom zou je een oppervlakte berekening volgens NEN 2580 laten maken?

Voor allerlei doeleinden is het belangrijk om de oppervlakte en/of inhoud van een gebouw of een terrein te berekenen. Om te voorkomen dat iedereen die de oppervlakte van een gebouw of een terrein berekend een andere meetwijze gebruikt, is de NEN 2580 opgesteld. In de NEN 2580 wordt omschreven hoe de oppervlakte en/of de inhoud van een gebouw of een terrein op een uniforme manier bepaald moet worden.  

Impressie afbeeldingen

(Klik voor vergroting)

Terreinoppervlakten moeten in NEN 2580 worden onderscheiden in:  

 • Onbebouwde terreinoppervlakte;  
 • Bebouwde terreinoppervlakte;  
 • Overbouwde terreinoppervlakte;  
 • Onderbouwde terreinoppervlakte.  

 

Vloeroppervlakten van een gebouw moeten in NEN 2580 worden onderscheiden in:  

 • Brutovloeroppervlak (BVO);  
 • Nettovloeroppervlak (NVO);  
 • Tarra-oppervlak (TO);  
 • Gebruiksoppervlak (GO);  
 • Verhuurbare vloeroppervlak (VVO).  

 

Inhouden van een gebouw moeten in NEN 2580 worden onderscheiden in:  

 • Bruto inhoud  
 • Netto inhoud  

Bruto vloeroppervlak (BVO)

De bruto vloeroppervlak (BVO) van een ruimte of een groep van ruimten, van een gebouw, is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. 

Indien een binnenruimte aan een andere binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie. Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan de bruto vloeroppervlak van de binnenruimte. 

De bruto vloeroppervlak van een overdekte gebouwgebonden buitenruimte, die niet of slechts gedeeltelijk omsloten is en daardoor geen vaste buitenbegrenzing heeft, is gelijk aan de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding. Bij de bepaling van de bruto vloeroppervlak wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4 m2. Bij de bepaling van de grenslijn van een vloeroppervlakte moet worden genegeerd: een nis, een uitsparing en een uitspringend bouwdeel, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2. 

Voor diverse partijen is het belangrijk om aan te tonen dat een gebouw volgens NEN 2580 is berekend. Om aan te tonen dat een gebouw volgens NEN 2580 is berekend, kan een meetrapport worden opgesteld. Meetrapporten worden opgesteld volgens NTA 2581, in NTA 2581 staat omschreven aan welke eisen een meetrapport moet voldoen.  

Gebruiksoppervlak (GO of GBO)

De gebruiksoppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. 

Bij de bepaling van de gebruiksoppervlakte worden niet meegerekend: 

 • de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m, met uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.; 
 • een liftschacht; 
 • een trapgat, schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4 m2; 
 • een vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een trap) en een leidingsschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2; 
 • een dragende binnenwand. 

Bij de bepaling van de grenslijn van een vloeroppervlakte moet worden genegeerd: een nis, een uitsparing en een uitspringend bouwdeel, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2. 

Netto vloeroppervlak (NVO)

De netto vloeroppervlak (NVO) van een gebouw is de som van alle tot het gebouw behorende binnenruimten. De netto vloeroppervlak van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de begrenzende opgaande scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten. De netto vloeroppervlak van een overdekte gebouwgebonden buitenruimte, die niet of slechts gedeeltelijk is omsloten en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft, is gelijk aan de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding. 

Bij de bepaling van de netto vloeroppervlak wordt niet meegerekend: 

 • de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m; 
 • een schalmgat of een vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4 m2; 
 • een vrijstaande kolom of een vrijstaande dragende wandschijf, indien het grondvlak daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2; 
 • de oppervlakte van een vrijstaande niet-toegankelijke leidingsschacht, indien het grondvlak daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2. 

Bij de bepaling van de grenslijn van een vloeroppervlakte moet worden genegeerd: een nis, een uitsparing en een uitspringend bouwdeel, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2. 

Tarra oppervlak (TO)

De TO van een ruimte, van een groep van ruimten of van een gebouw is gelijk aan het verschil van de bruto vloeroppervlak en de netto vloeroppervlak van de desbetreffende ruimte, groep van ruimten of van het gebouw. 

Verhuurbare vloeroppervlak (VVO)

De verhuurbare vloeroppervlak van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van binnenruimten omhullen. Waar gelijke gebruiksfuncties aan elkaar grenzen, wordt gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie. Ter plaatse van raamopeningen wordt gemeten tot aan de binnenzijde van het glas op 1,5 m boven de vloer en ter breedte van deze raamopeningen. 

Bij de bepaling van de verhuurbare vloeroppervlak wordt niet meegerekend: 

 • een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties; 
 • een trappenhuis, met inachtneming van de een-op-een regel; 
 • een voorziening voor verticaal verkeer, trapgat of liftschacht; 
 • toegangssluizen naar trappenhuizen indien de sluis uitsluitend toegang biedt tot het trappenhuis; 
 • een schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4,0 m2; 
 • een ruimte die dient voor het parkeren van motorvoertuigen; 
 • de oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m; 
 • een vrijstaande bouwconstructie en een leidingsschacht indien de horizontale doorsnede daarvan – bij schuine kolommen inclusief het gedeelte van de ruimte daaronder dat lager is dan 1,5 m – groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2; 
 • een dragende binnenwand; 
 • een ruimte voor horizontaal verkeer indien deze uitsluitend dient voor het bereiken van een installatieruimte of een nooduitgang, met inachtneming van de een-op-een regel. 

Één-op-één regel houdt in dat: een trapbordes wordt als voorziening voor verticaal verkeer gerekend, tenzij het netto vloeroppervlak van de hierop aansluitende verhuurbare ruimte groter is dan of gelijk is aan het netto vloeroppervlak van het bordes zelf. Ditzelfde principe geldt voor een ruimte voor horizontaal verkeer die uitsluitend dient voor het bereiken van een installatieruimte of een nooduitgang. 

Bij de bepaling van de grenslijn van een vloeroppervlak moet worden genegeerd: een nis, een uitsparing en een uitspringend bouwdeel, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2. 

Meetrapport 

Een NEN 2580 meetrapport is een rapport dat inzicht geeft in de vloeroppervlakte en inhoud van een ruimte of gebouw. Een NEN 2580 meetrapport wordt opgesteld volgens de NTA 2581. 

 • rapportage van een meting bestaande uit een meetcertificaat (in enkele gevallen meerdere meetcertificaten); 
 • met bijbehorende meetstaten en (vlakken)tekeningen, aangevuld met een toelichting op het type; 
 • meetcertificaat dat wordt verstrekt en een opgave van de uitgangspunten, voorbehouden en aannames. 

Oppervlakte berekening volgens NEN 2580 laten maken

Bij het aanvragen van een bouwvergunning moet het gebouw worden getoetst aan het bouwbesluit, hiervoor moet onder andere het gebruiksoppervlak van het gebouw worden bepaald. In het bouwbesluit is vastgelegd dat het gebruiksoppervlak van een gebouw moet worden berekend volgens NEN 2580.  

Bij het verhuren van een gebouw is het van belang om te weten hoe groot een gebouw is. Om de maximale verhuurprijs van een woning te bepalen moet aan de hand van een puntenwaardering de kwaliteit van een woning worden bepaald. Met kwaliteit wordt onder andere het gebruiksoppervlak (GO) bedoeld, deze oppervlakte dient te worden bepaald volgens NEN 2580. Zakelijk vastgoed wordt verhuurd voor een prijs per m2, dit kan op basis van het  brutovloeroppervlak (BVO), of op basis van het verhuurbare vloeroppervlak (VVO).  

Bij het verkopen van een woning is het van groot belang om aan kopers aan te geven hoe groot een woning is, dit is onder andere onderdeel van de waarde van een woning. Met een NEN 2580 meetrapport kan worden aangetoond wat de oppervlakte van de woning is.  

 

Vrijblijvend een afspraak maken

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Deel deze pagina

Nog meer diensten die wij uitvoeren

Gebouwinformatie

Installatietekening

Complexsituatie

Energie Prestatie Advies label

Online vastgoedbeheer

BIM Model