Gebruiksvergunning

Wat is een gebruiksvergunning?

Een gebruiksvergunning is het oude woord voor de huidige omgevingsvergunning. Dit is sinds de komst van de Wabo (wet algemeen bepalingen omgevingsrecht) per 2010 veranderd. Toch wordt de term gebruiksvergunning nog veelal gebruikt.  Er zijn landelijke regels die gevolgd moeten worden om de brandveiligheid van een gebouw te garanderen, deze staan in het bouwbesluit 2012 en NEN1414. Dus bij een nieuwbouw moet men de richtlijnen van het bouwbesluit 2012 volgen om aan de brandveiligheid van een gebouw te voldoen. De eisen van een omgevingsvergunning wordt opgezet door de gemeente in samenwerking met de brandweer conform het bouwbesluit 2012 en NEN1414. Deze eisen worden opgezet om de kans op een brand zoveel mogelijk te beperken en het zo veilig mogelijk maken om te vluchten of reageren bij een brand.  

Impressie afbeeldingen

(Klik voor vergroting)

Wanneer heb je een gebruiksvergunning nodig? 

Voor gebouwen die dienen als nachtverblijf voor personen of gebouwen die dienen als dagverblijf voor meer dan 10 personen en jonger dan 12 jaar of meer dan 10 personen met een verstandelijke of lichamelijke achterstand. Houdt er rekening mee dat de aantallen per gemeenten kunnen verschillen.  

Is er een wijziging binnen het gebouw, dan dient er een nieuwe gebruiksvergunning aangevraagd te worden bij de gemeente.  

Een gebruiksmelding doorloopt dezelfde stappen/regels als die van een gebruiksvergunning. Het enige verschil is dat de gebruiksmelding pas wordt toegepast als één van de volgende gevallen aanwezig is in een gebouw: 

  • Zich meer dan 50 personen tegelijkertijd in het gebouw bevinden; 
  • Een gebouw meer dan 5 kamers/woningen bevat;
  • Door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het gebruiksbesluit te voldoen. 

Een omgevingsvergunning en een gebruiksmelding laten door middel van een plattegrond van het gebouw alle informatie zien wat gebruikt kan worden als er brand uitbreekt of een andere calamiteit in een gebouw is gebeurd. Op deze plattegronden vind je onder andere wat de vluchtroute in een gebouw is en waar eventuele benodigdheden hangen of staan waar je tijdens een noodsituatie gebruik van kunt maken. Ook vind je de brandcompartimenten in een gebouw of eventuele brandscheidingen. De plattegronden worden opgezet conform NEN 1414 en NTA 8112. De kleuren van de brandscheidingen worden bijvoorbeeld bepaald conform NEN 1414. Zo vind je in ieder gebouw een plattegrond met dezelfde soorten symbolen en kleuren terug waardoor er geen verwarring ontstaat.  

Wat houdt de NEN 1414 precies in en waarom is het belangrijk voor een omgevingsvergunning en een gebruiksmelding?

De NEN 1414 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings– en aanvalsplattegronden. Deze norm geldt voor plattegronden van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken. 

Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van de plattegronden. Verder bevat de norm informatie over het maken van veiligheidsplattegronden. 

Voor de eenduidigheid en herkenbaarheid op de plattegronden moeten de symbolen zoveel mogelijk gelijk zijn aan de symbolen die volgens NEN 3011 en NEN 6088 worden gebruikt. In een legenda worden alle symbolen weergegeven.  

Vrijblijvend een afspraak maken

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Deel deze pagina

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter

Nog meer diensten die wij uitvoeren

Gebouwinformatie

Installatietekening

Complexsituatie

Energie Prestatie Advies label

Online vastgoedbeheer

BIM Model