Bestektekening

Tussen het idee en de uiteindelijke realisatie van een bouwwerk zitten enkele fases die doorlopen moeten worden. Een fase is de Bestektekening. Wanneer de verschillende fases van het ontwerpen van een gebouw doorlopen zijn, komen we uiteindelijk op het punt dat het ontwerp definitief is en we naar de fase gaan waarop we het plan gaan indienen en een aannemer gekozen moet worden die het bouwproject gaat uitvoeren. De bestektekening die wordt gebruikt voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning dient ook samen met het bestek als contract tussen de aannemer en de opdrachtgever.

Impressie afbeeldingen

(Klik voor vergroting)

De aannemer wordt eraan gehouden om het bouwwerk te bouwen zoals is aangegeven in het bestek en op de bestektekeningen. Het is daarom belangrijk om de bestektekening goed uit te werken waardoor er geen onduidelijkheden meer bestaan voor de aannemer om het bouwproject goed uit te kunnen voeren.
De bestektekening vormt een hulpmiddel voor het bestek. In het bestek wordt regelmatig verwezen naar de bestektekeningen om het een en ander duidelijk te maken.

Om een Omgevingsvergunning aan te kunnen vragen dienen de bestektekeningen te voldoen aan de eisen die gesteld worden in het Bouwbesluit. Denk hierbij aan de eisen betreffende de hoogte van ruimtes, de minimale doorgang van deuren, isolatie waardes, materiaalkeuzes en kleuren van het te bouwen bouwwerk.

Wanneer heb je een bestektekening nodig:

Indien u plannen heeft om een bouwwerk te bouwen en u weet niet precies wat u allemaal zou moeten aanleveren voor de bouwaanvraag, dan moet u eerst een vergunningscheck van het bouwproject doen. Op de website www.omgevingsloket.nl kunt u checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft door deze vergunningscheck te doen. Als na de vergunningscheck de uitkomst is dat een omgevingsvergunning benodigd is, dan zullen er ook bestektekeningen gemaakt moeten worden. Deze bestektekeningen worden ingediend bij de gemeente, waarna deze getoetst worden aan het bouwbesluit en het bestemmingsplan.

Wat staat er op een bestektekening:

De bestektekeningen kunnen we verdelen in enkele hoofdgroepen zoals:
-Constructie tekeningen;
-fundering;
-hoofddraagconstructie;
-vloeren;
-daken.

Tekeningen t.b.v. de bouwkundige werkzaamheden;
-plattegronden;
-gevels;
-doorsneden;
-details;
-bouwbesluit berekeningen.

Installatie tekeningen
-riolering;
-elektra;
-Inrichtingstekeningen;
-situatie.

Bestektekeningen laten maken door TDC Engineering

Wij als TDC Engineering hebben ervaring in het uitwerken van bestektekeningen voor diverse opdrachtgevers. U kunt hierbij denken als tekenbureau die dit voor u als opdrachtgever uitvoert of als architectenbureau, bouwkundig adviesbureau en aannemerij die op dit moment niet de capaciteit heeft om dit intern uit te voeren. Wij kunnen dan dienen als externe tekenkamer of er kan iemand op projectbasis ingehuurd worden om het betreffende project uit te voeren bij u intern.

Vrijblijvend een afspraak maken

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Deel deze pagina

Nog meer diensten die wij uitvoeren

Gebouwinformatie

Installatietekening

Complexsituatie

Energie Prestatie Advies label

Online vastgoedbeheer

BIM Model