Omzetten tekeningen en uitvoeren NEN 2580

Het omzetten van een tekeningencartotheek van Arkey naar Autocad en daarbij het bepalen van Gebruiksoppervlakte (GO) conform NEN2580 van het hele bezit, inclusief meetrapporten.

Onze opdrachtgever

Woningstichting Leusden, een woningcorporatie met ruim 2.600 verhuureenheden (VHE’s), actief in de gemeente Leusden, heeft ons verzocht om de woning cartotheek getekend in Arkey om te zetten naar Autocad (DWG) bestanden. Daarnaast was er de vraag om van het gehele bezit het GO conform NEN 2580 in een meetrapport vast te leggen.

Omzetten cartotheek

De volledige tekeningen cartotheek in Arkey is ons ter beschikking gesteld om deze om te gaan zetten. Per complex hebben wij de om te zetten bestanden uitgezocht en daarna via een module binnen Arkey, omgezet naar Autocad (DWG).

Gebruiksoppervlakte en meetrapport

Vanaf 1 januari 2022 is het voor corporaties verplicht om voor alle woningen het GO conform NEN 2580 te hebben geregistreerd en gecontroleerd. Dit is nodig om de woningen op basis van GO te kunnen taxeren voor het verslagjaar 2021.

TDC Engineering is gevraagd om dit uit te voeren op basis van de omgezette tekeningen.

Daarnaast was er de wens om dit alles vast te leggen in een Excel overzicht en in een Meetrapport B voor alle VHE’s.

Er is ons gevraagd om voor de basistypes en varianten gebruik te maken van de omgezette DWG bestanden, hierop hebben wij vervolgens de NEN 2580 het BVO (bruto vloeroppervlakte) en GO bepaald.

Alle gegevens zijn daarna opgenomen in een Meetrapport B.

Aanlevering

Uiteindelijk hebben we naar de corporatie opgeleverd; een volledige adreslijst met BVO en GO in Excel, met daarnaast een Meetrapport B in PDF. In het meetrapport is naast de uitleg hoe getallen berekend worden een tabel met de verschillende oppervlaktes opgenomen en een plattegrond tekening waarop (met kleuren) de verschillende NEN 2580 oppervlaktes onderscheiden worden.

Impressie afbeeldingen

Case informatie

Opdrachtgever:

Woningstichting Leusden

Project:

Omzetten van een tekeningencartotheek van Arkey naar Autocad

Omschrijving:

Het omzetten van een tekeningencartotheek van Arkey naar Autocad en daarbij het bepalen van Gebruiksoppervlakte (GO) conform NEN2580 van het hele bezit, inclusief meetrapporten.

Deel deze pagina

Meer cases waar wij aan hebben gewerkt

Complexsituaties en wijkkaarten

Opdrachtgever:

Flevoland Woondiensten

Project:

Het maken van situatie overzichten op complexniveau en plaatsnaam

Tekeningen t.b.v. brandveiligheid

Opdrachtgever:

Dimence Groep

Project:

Onderhouden van Brandveiligheid en Ontruimingstekeningen

Ontwerpen tekeningcartotheek Veluwonen

Opdrachtgever:

Veluwonen

Project:

Opzetten en beheren woningcartotheek