Ontwerpen tekeningcartotheek Veluwonen

Digitaliseren in Allplan Architecture in 3D van zowel technische als niet technische tekeningen.

Onze opdrachtgever

Veluwonen, een middelgrote woningcorporatie met ruim 5.000 verhuureenheden (VHE’s), actief in de provincie Gelderland, heeft ons verzocht om vanuit een 3D BIM model een tekeningencartotheek op te zetten. In basis bestaat de cartotheek uit technische tekeningen voor de technische gebruikers vanuit, onder meer de Vastgoed afdeling en niet technische (bewonerstekening)  tekeningen voor de afdeling Wonen.

Wijze van tekenen

De tekeningen bestaan uit plattegronden, gevels, doorsnedes en een situatie. Hierbij is uitgegaan dat de basistypes en varianten in basis worden getekend op complexniveau. Waardoor op deze wijze het totale bezit (voor alle VHE’s) voorzien is van een digitale tekening. In de loop van de jaren wordt er door middel van het verwerken van mutaties een tekening op adresniveau verkregen. Hierdoor blijven de kosten in aanvang relatief laag.

Opzet 3D BIM model

Door tijdens de opzet van het 3D BIM model rekening te houden met wensen vanuit Veluwonen met betrekking tot hoeveelheden en gegevens kunnen deze in de vorm van lijsten (bijv. in Excel) worden gegenereerd. Deze informatie kan worden gebruikt voor onder meer het invullen of toetsen van de meerjaren onderhoudsbegroting en kan op complex- en typeniveau aangereikt worden. Ook kunnen er uit het model ruimtestaten conform de NEN 2580 gehaald worden. Hierbij kun je denken aan gebruiksoppervlakten (GBO), bruto vloeroppervlakte (BVO) en verhuurbaar vloeroppervlakte (VVO). Deze informatie is bedoeld voor de financiële afdeling en accountant, ten behoeve van het bepalen van de marktwaarde van het vastgoed binnen Veluwonen. Een eis waaraan de corporaties vanuit de rijksoverheid per 1 januari 2021 moet voldoen. Op verzoek kan er op eenvoudige wijze een meetrapport B conform NEN 2580 aangeleverd worden.

Aanlevering

TDC Engineering levert aan in Allplan Architecture en Pdf formaat, waarbij het 3D model is voorzien van een NL-SfB codering. De tekeningen zijn opgezet in een standaard lagenstructuur (NL-SfB). Hierdoor kunnen de verschillende installatie tekeningen, brandveiligheidstekeningen per laag worden vastgelegd en uitgewisseld met bijv. een installateur.

Complexsituaties

Verder zijn er complexsituaties getekend in verschillende sublagen, waardoor het totale bezit van Veluwonen direct is terug te vinden op geografische/kadastrale kaarten, maar ook zaken als energie labels, strategisch bezit, kadastrale grenzen, etc. kunnen worden weergegeven.

Impressie afbeeldingen

Case informatie

Opdrachtgever:

Veluwonen

Project:

Opzetten en beheren woningcartotheek

Omschrijving:

Digitaliseren in Allplan Architecture in 3D van zowel technische als niet technische tekeningen.

Deel deze pagina

Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter

Meer cases waar wij aan hebben gewerkt

Omzetten tekeningen en uitvoeren NEN 2580

Opdrachtgever:

Woningstichting Leusden

Project:

Omzetten van een tekeningencartotheek van Arkey naar Autocad

Complexsituaties en wijkkaarten

Opdrachtgever:

Flevoland Woondiensten

Project:

Het maken van situatie overzichten op complexniveau en plaatsnaam

Tekeningen t.b.v. brandveiligheid

Opdrachtgever:

Dimence Groep

Project:

Onderhouden van Brandveiligheid en Ontruimingstekeningen