Hoe word je een architect?

Jouw droomhuis: misschien heb je die al, of je droomt er volop van. In gedachten weet je perfect hoe jouw droomstekje eruit zal zien. Of misschien woon je momenteel al in een fijn huis maar wil je graag nog het één en ander verbouwen zodat je eindelijk het huis hebt dat helemaal bij je past.

Wat jouw persoonlijke situatie ook is: voor het uittekenen van jouw droomwoning neem je best een architect onder de arm. Velen denken te weten wat een architect doet, maar het blijkt toch moeilijk om exact te bepalen welke taken een architect nou precies op zich neemt. Daarom vertellen we je graag wat meer over het beroep van architect. Na het lezen van dit artikel weet je hoe je architect wordt, welke taken en verantwoordelijkheden je hebt als architect en wat zijn of haar salaris is.

Wat is een architect?

In onze blog over de bouwkundig tekenaar ontdekte je al dat er een wezenlijk verschil is tussen een architect en een bouwkundig tekenaar. In dit artikel belichten we de taken en verantwoordelijkheden van een architect.

Taken van een architect

Wat doet een architect?

Hij of zij visualiseert een bouwontwerp.

Een architect tekent het plan van je woning. Dat weet haast iedereen. Maar wist je dat een architect nog veel meer verantwoordelijkheden heeft? Sterker nog: er is een wet die vastlegt welke taken een architect moet uitvoeren. Dit noemt men de wettelijke opdracht van de architect. Deze wettelijke opdracht is in vier grote noemers onder te brengen:

 • (voor-)ontwerp van het gebouw;
 • controle op de uitvoering van de werken;
 • de bouwplaats begeleiden tot de oplevering;
 • bijstand bij de oplevering.

De plichten en verantwoordelijkheden van een architect gaan echter veel verder dan deze wettelijke opdracht. Concrete taken van een architect zijn onder meer:

 • ontwerpen tekenen die aan zowel esthetische als technische eisen voldoen;
 • adviesverlening over bouwaangelegenheden;
 • architecturale plannen en bouwschetsen opmaken;
 • haalbaarheidsstudies uitvoeren;
 • kosten-batenanalyses opmaken;
 • beperkingen bij bouwontwerpen correct inschatten.

De architect dient als onafhankelijk adviseur naast de bouwheer te staan. Dat houdt in dat hij je dient te informeren over alle noodzakelijke en nuttige aspecten van het bouwproces om eventuele technische, juridische en/of financiële problemen te voorkomen.

Concrete voorbeelden van deze informatieplicht zijn:

 • het natrekken van de aannemers;
 • een plaatsbeschrijving aanbevelen;
 • de gemeenmaking van muren regelen;
 • het budget in de gaten houden en desgevallend bijsturen.

Architectenregister

Het Bureau architectenregister is het Nederlandse bestuursorgaan dat het bij wet vastgelegde architectenregister beheert. Een inschrijving in het architectenregister impliceert een gekwalificeerde beroepsuitoefening. Voor bepaalde werkgevers of opdrachtgevers of voor het werken in andere lidstaten binnen of buiten de EU is een inschrijving in het architectenregister veelal een voorwaarde.

De Nederlandse Wet op de architectentitel (WAT) beschermt hierbij het gebruik van de titel ‘architect’. Opgelet: de titel van architect wordt beschermd, niet het beroep van architect. Concreet betekent dit dat iedereen architecturale activiteiten mag uitvoeren maar niet iedereen mag zich hierbij een architect noemen.

Opleiding tot architect

In Nederland kies je uit meerdere opleidingstrajecten die je toelaten tot een inschrijving in het architectenregister. Zoals we al zeiden laat een registratie in dit register je toe om de beroepstitel van architect te gebruiken.

De titel van architect verdien je door één van onderstaande manieren:

 • Je leert het vak in de praktijk en legt nadien een staatsexamen af;
 • Je volgt een studie Bouwkunde aan een Technische Universiteit. Dit is een Masteropleiding;
 • Je volgt een Masteropleiding Architectuur aan de Kunstacademie.

Zoals je merkt, geven enkel masteropleidingen toegang tot de titel van architect. Er zijn ook hbo‑opleidingen die een goede aanzet geven tot het verkrijgen van de titel ‘architect’.

Architect worden met alleen een mbo of hbo opleiding is niet mogelijk.

Volgde je hbo bouwkunde, dan heb je alvast een degelijke vooropleiding genoten om verder te gaan op de universiteit. Met deze opleiding hbo bouwkunde kun je bovendien al aan de slag in talrijke functies die verwant zijn met bouwkunde en architectuur. Het geeft je echter geen toegang tot het dragen van de titel ‘architect’.

Hier vind je naast de voorgenoemde langdurige opleidingen nog enkele kortlopende post‑hbo‑opleidingen om je skills aan te zuiveren.

Niet onbelangrijk: als je in één bepaalde EU‑lidstaat gerechtigd bent tot het dragen van de beroepstitel van architect, dan mag je dit beroep in de gehele EU uitoefenen.

Salaris van een architect

Benieuwd naar het salaris van een architect? Wij zochten het voor je uit!

Volgens de nationale beroepengids mag je als architect op een beginsalaris rekenen van ongeveer € 2.100. Je salaris en extralegale voordelen zullen, zoals in veel sectoren het geval is, mee worden bepaald door de plek waar je tewerkgesteld bent. Een groot, gerenommeerd of internationaal architectenbureau zal wellicht een hoger salaris uitkeren dan een klein bureau. Het maximum salaris van een architect situeert zich rond de € 6.396.

Een baan als architect

Wil je graag als architect aan de slag? Bekijk hier onze vacatures.

Inhoudsopgave