Wat doet een werkvoorbereider in de bouw?

Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden moet er veel worden geregeld en verzorgt. In het voortraject is het erg belangrijk om het begin en het einde van een bouwproject vast te stellen wat er exact moet gebeuren. Het is van groot belang voor een organisatie dat de planning van werkzaamheden, de werklieden en materialen op de bouwplaats in goede banen wordt geleid. De werkvoorbereider speelt in dit voortraject, maar ook in de verdere fase van het project een belangrijke rol.

De taken van een werkvoorbereider zijn erg afhankelijk in welk soort organisatie de werkzaamheden plaats vinden. In grotere organisaties zijn de taken vaak opgedeeld, terwijl deze in kleinere organisaties veelal zijn samengevoegd.

Taken van een werkvoorbereider

  • Controleren, toetsen en aanpassen van werktekeningen van onderaannemers en toeleveranciers.
  • Berekenen (calculeren) en verzorgen van de bestellingen en inkoop van materialen.
  • Onderhandelen over prijs met vertegenwoordigers materialen en onderaannemers.
  • Opstellen en bewaken van de projectplanning en bijhorende schema’s
  • Bewaken van voortgang en kosten op de bouwplaats.
  • Bijhouden van administratie van het bouwproject.
  • Onderhouden van contacten met het team dat de werkzaamheden uitvoert op de bouwplaats.
  • Schakel zijn tussen externe contacten (onderaannemers) en het uitvoerende team op de bouwplaats.

De werkvoorbereider is (vaak) de schakel tussen de projectleider, afdeling calculatie (grotere organisaties), afdeling inkoop, uitvoerder, aannemer, architect en werklui op de bouwplaats. Het is dan ook van belang dat de werkvoorbereider voldoet aan bepaalde persoonlijke competenties om het vak goed te kunnen uitoefenen.

Competenties van een werkvoorbereider

De competenties van een werkvoorbereider zijn o.a. accuraat, onderhandelen, organiseren, plannen, sociaal, perfectionistisch en flexibel.

Een werkvoorbereider moet bouwkundig inzicht hebben, dat wil zeggen het kunnen lezen van bouwtekeningen en zich een beeld kunnen vormen van een bouwplaats. Dit inzicht is noodzakelijk om de processen goed in elkaar te laten overlopen. Het kunnen plannen en organiseren en ervoor zorgen dat deze geen fouten bevatten.

Synoniem aan werkvoorbereiden is samenwerken en duidelijk communiceren met alle betrokken partijen.

Noodzakelijk om bovenstaande taken goed te kunnen uitvoeren is een afgeronde opleiding op MBO4 of HBO Bouw of Infra gewenst. Dit omdat zonder bouwkundig inzicht de functie niet naar behoren kan worden ingevuld. Het salaris van een werkvoorbereider in de bouw is afhankelijk van opleidingen en werkervaring, maar is vaak bepaald binnen de CAO Bouw (UTA), Schilder of Timmerindustrie.

Inhoudsopgave