Veranderingen binnen het Bouwbesluit 2021

Het Bouwbesluit bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle bouwwerken moeten aan die voorschriften voldoen. Het besluit bevat ook Europese voorschriften en toezeggingen aan de Tweede Kamer. Bent u al bekend met de vernieuwde eisen voor het bouwbesluit? Wij hebben een aantal wijzigingen voor u op een rijtje gezet:

Per 1 januari 2021:

 • Vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw moeten voldoen aan de eisen voor BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Dit geldt voor:
  • Woningbouw;
  • Utiliteitsbouw.
 • Energie prestatie eisen BENG (conform EPBD – Europese richtlijn Energieprestaties Gebouwen):
  • Maximale energiebehoefte in kWh per m2 GO per jaar;
  • Maximale (primair fosiel) energiegebruik in Kwh per m2 GO per jaar;
  • Minimaal aandeel hernieuwbare energie in procenten.
 • Door BENG vervalt EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt):
  • Nieuwe bepalingsmethodiek; NTA 8800.
 • Invoering indicator TOjuli:
  • beperken oververhitting in nieuwbouw in de zomer.

Per 1 april 2021:

 • Nieuwe geluidseisen aan buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze mogen niet meer dan 40dB-geluid veroorzaken bij de buren.
  • Warmtepompen;
  • Airco’s.
 • Een standaard dat aangeeft wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd.
  • Wanneer overstappen op andere warmtebron (warmtepomp);
  • Mate van ventilatie in woning.

Per 1 juli 2021:

 • Hogere eisen bij verbouw;
 • Brandklasse kabels en pijpisolatie:
  • Grenzen aan de binnen- of de buitenlucht. Indien deze zijn weggewerkt in een andere constructie (bijv. wand/plafond) gelden deze eisen niet.
 • Parkeergarages in brandcompartimenten:
  • Dit geldt nu ten alle tijden.
 • Zelfsluitende woningtoegangsdeuren:
  • Bij nieuwbouw moeten allen brandwerende toegangsdeuren in een inwendige scheidingsconstructie zelfsluitend worden uitgevoerd.
 • Veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen;
 • Coördinator veiligheidsmaatregelen:
  • Contactgegevens opnemen in het veiligheidsplan van de coördinator.
 • Veiligheidsmaatregelen aanbrengen gespoten PUR-schuim.

Inhoudsopgave