Samenwerking Persona (Brand)Veiligheidsadvies en TDC Engineering

In dit artikel willen we graag de samenwerking tussen TDC Engineering en Persona (Brand)Veiligheidsadvies aan het licht brengen. Aan het woord zijn Marije van Asselt , eigenaresse (Persona brandveiligheidsadvies) en Tom van Til, werkvoorbereider/bouwkundig tekenaar TDC Engineering. Beiden is gevraagd hoe de samenwerking tot stand is gekomen en hoe zij de samenwerking ervaren.

Wat doet Persona (brand)veiligheidsadvies?

Allereerst zullen we het bedrijf even kort voorstellen. Persona heeft als missie (brand)veiligheid toegankelijk te maken. Het bedrijf is in januari 2017 opgericht door Marije van Asselt.  Persona houdt zich bezig met de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische kant (BIO) van brandveiligheid, waarbij de mens centraal staat. Alles wat niet door een bouwkundige en installatietechnische maatregelen ingevuld kan worden, moet organisatorisch worden ingericht. Daarbij kun je denken aan alle maatregelen waarbij ‘de mens’ (BHV-organisatie, aanwezigen, bewoners, bezoekers etc.) een doorslaggevende rol speelt. Als organisatie moet je voldoen aan enorm veel wet- en regelgeving omtrent (brand)veiligheid. Persona ondersteunt organisaties hierin om dit overzichtelijk te maken.

Veiligheid gaat natuurlijk verder dan alleen brandveiligheid. Persona houdt zich verder bezig met het voorkomen van- en de manier van reageren op calamiteiten wanneer er paniek heerst. Het vereist training en oefening om mensen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Het komt er in principe op neer dat bedrijven moeten voldoen alle veiligheidseisen die op hun organisatie van toepassing is. Persona maakt dit overzichtelijk en vertaald deze naar de dagelijkse praktijk.

Het komt er in principe op neer dat bedrijven aan de wet moeten voldoen, en dat Persona deze maatregelen vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Marije van Asselt

Marije van Asselt houdt zich onder andere bezig met impactanalyses, het opstellen van BHV-plannen, het verzorgen van cursussen voor organisaties, het schrijven van ontruimingsplannen en het toetsen van gebruiksfuncties.

Over de samenwerking

Marije van Asselt: “De samenwerking met TDC Engineering is in oktober 2020 begonnen, we zijn toen aan elkaar gekoppeld door een gemeenschappelijke relatie, Wouter Bleumink van het bedrijf ‘Wij zijn Jong’. De eerste ontmoeting verliep niet helemaal zoals gepland vanwege Corona. Even na de ontmoeting met TDC Engineering werd ik ziek en twee dagen later werd ik positief getest op Corona. Dat heeft wel voor een beetje gedoe gezorgd, natuurlijk moest ik Matthieu Korf (eén van de eigenaren binnen TDC Engineering) inlichten en heeft er direct een bron- en contactonderzoek plaatsgevonden. Dit was een lekkere binnenkomer.” Gelukkig heeft Corona geen roet in het eten gegooid wat betreft de totstandkoming en voortgang van de samenwerking. Tom van Til: “Het enige nadeel sinds de samenwerking in 2020 is dat er door Corona (bijna) geen fysiek contact mogelijk was om zaken te bespreken. Desondanks is het allemaal prima verlopen.”

Het gemeenschappelijk doel

Wat het gemeenschappelijk doel is van de samenwerking? TDC Engineering draagt Persona voor aan haar relaties en andersom ontvangt TDC Engineering van Persona met enige regelmaat opdrachten van tekenwerk ten behoeve van omgevingsvergunningen. Tom: “In het kader van brandveiligheid maken wij plattegronden voor ontruimingsplannen, dat hebben we ook voor Persona (Brand)Veiligheidsadvies gedaan. We maken brandveiligheidstekeningen zodat organisaties een vergunning aan kunnen vragen, die dergelijke vergunning is nodig als er meer dan 50 personen aanwezig zijn in een pand.” Beide partijen zijn enthousiast over de samenwerking. Marije: “De onderlinge communicatie verloopt super prettig. Persoonlijk vind ik dat dit heel goed gaat en vind ik het in algemene zin een hele fijne samenwerking. Het vertrouwen is er van beide kanten en dat vind ik heel belangrijk. We nemen ook regelmatig de tijd om stil te staan bij de manier van functioneren en de samenwerking op zich. Er wordt regelmatig even gebeld om te bespreken hoe de samenwerking gaat.” Tom is het hier volledig mee eens: “De samenwerking is eigenlijk vanaf het begin af aan goed verlopen. Ik stuur een tekening, krijg eventuele opmerkingen en die opmerkingen worden vervolgens telefonisch besproken. Zo blijft het eigenlijk doorgaan tot het volledig naar wens is van beide partijen en het goedgekeurd wordt door de gemeente of brandweer. De communicatie verloopt helder en duidelijk. We denken met elkaar mee en kunnen elkaar op bepaalde vlakken goed aanvullen.”

Inhoudsopgave