TDC Groep en Junion: Samen voor brandveilige kinderdagverblijven

In de bouw- en technieksector is samenwerking van cruciaal belang om hoogwaardige diensten te leveren, vooral op het gebied van brandveiligheid in kinderdagverblijven. In dit artikel belichten we de succesvolle samenwerking tussen TDC Groep en Junion, waarbij we in gesprek gaan met ‘onze’ Tom van Til, BIM Modelleur bij TDC Engineering, en Wouter Bleumink, Adviseur Huisvesting en eigenaar van Junion. Samen delen ze inzichten over hun rollen en hoe ze gezamenlijk werken aan veilige en betrouwbare kinderdagverblijven.

Tom van Til: Bouwkundig Tekenaar

Tom van Til, een enthousiaste BIM Modelleur bij TDC Engineering, beschrijft zijn rol en verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. Hij legt uit: “Mijn rol bij TDC Engineering is heel breed, ik probeer van alles een beetje mee te krijgen om constant uitgedaagd te worden. Mijn werk varieert van het omzetten van oude tekeningen naar 3D-modellen om klanten inzicht te geven, tot het uitvoeren van kleine interne wijzigingen aan gebouwen.” Tom benadrukt dat hij sinds ongeveer twee jaar geleden het klantcontact heeft overgenomen van een voormalige collega, onder wie de samenwerking met Junion viel.

Tom van Til bezig met brandveilige tekening
Tom van Til bezig met tekeningen voor Junion

Wouter Bleumink: Adviseur Huisvesting

Wouter Bleumink, Adviseur Huisvesting en eigenaar van Junion, deelt zijn verhaal: “Ik werk sinds 1 september volledig zelfstandig. Mijn specialisatie is huisvesting in de kinderopvangsector, waarbij ik me richt op het optimaliseren van de organisatie van allerlei huisvestingszaken, waaronder brandveiligheid. Ik werk nauw samen met TDC Groep, waarbij mijn advies een belangrijk onderdeel is van het tekenwerk.”

De samenwerking tussen TDC Groep en Junion

De samenwerking tussen TDC Groep en Junion begon al vele jaren geleden. Tom legt uit: “Het contact tussen beide bedrijven werd gelegd via volkshuisvesting, waar we samenwerkten aan een pilotproject om een locatie in kaart te brengen.” Wouter voegt toe: “We hebben ons verder ontwikkeld in samenwerking met de veiligheidsregio en de introductie van het bouwbesluit in 2012. Samen hebben we bekeken hoe we de tekeningen konden optimaliseren voor brandveiligheidsvergunningen en onderbouwing van de capaciteit voor de GGD.”

Brandveilig
Junion

Brandveiligheid en tekenwerk: een gezamenlijke inspanning

Tom benadrukt de rolverdeling bij het tekenwerk: “Wouter levert alle informatie om het gebouw gedetailleerd uit te werken. We weten van elkaar welke informatie erin hoort te staan, dus we kunnen vrij snel schakelen en goede tekeningen maken.” Wouter vult aan: “Ik geef aan wat er op de tekeningen moet komen te staan, zoals brandveiligheidsvoorzieningen, brandcompartimenten en welke leeftijdsgroepen worden bediend. Dit is essentieel voor de brandweer en de GGD.” Bij het ontwikkelen van de tekeningen wordt altijd gewerkt conform de NEN1414, die kleurcodes en specifieke eisen voor tekeningen in dit domein bepaalt.

Uitdagingen en sterke communicatie

Tom en Wouter bespreken de uitdagingen die ze tegenkomen tijdens hun werk. Tom noemt oude gebouwen zonder voldoende informatie als een interessante uitdaging, waarbij goede communicatie met Wouter cruciaal is om de benodigde gegevens te verkrijgen. In de twee jaren dat wij met elkaar samen werken is de communicatie sneller maar ook efficiënter geworden. Men snapt elkaar sneller met minder woorden. Het schakelen met wederzijdse vragen is hierdoor ook sneller geworden waardoor het tekenwerk sneller kan worden afgerond. Het meest waardevolle aspect van hun samenwerking is de mogelijkheid om altijd bij Wouter terecht te kunnen voor ondersteuning en advies, zowel op bouwkundig gebied als op het gebied van brandveiligheid in het algemeen.

Het belang van samenwerking en efficiëntie

Beide professionals onderstrepen het belang van hun nauwe samenwerking. Tom legt uit: “Het begrijpen van elkaars communicatie is essentieel om snel te kunnen schakelen. We begrijpen elkaar goed en kunnen efficiënt samenwerken.” Wouter voegt toe: “Het is prettig om een goede controle te hebben over alle aspecten van huisvesting en elke vraag van mijn klanten feilloos te kunnen beantwoorden.”

Een veilige toekomst voor kinderdagverblijven

De langdurige samenwerking tussen TDC Groep en Junion draagt bij aan het waarborgen van veilige kinderdagverblijven door het leveren van juiste tekeningen. Er gaat binnenkort een kleine verandering plaatsvinden betreffende wetgeving omtrent vergunningen voor een kinderopvang. Per 1 januari 2024 wordt de vergunningsplicht volgens de BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) vervangen door een meldingsplicht. In deze nieuwe meldingsplicht wordt tevens geëist dat wijzigingen in gebruik worden gemeld.

Dit maakt het makkelijker en laagdrempeliger en wanneer alle tekeningen op orde zijn zal het niet heel moeilijk zijn. Door middel van sterke communicatie en het delen van expertise dragen beide partijen bij aan veilige en betrouwbare omgevingen voor kinderen in Nederlandse kinderdagverblijven. De samenwerking tussen TDC Groep en Junion is een succesvol voorbeeld van effectieve samenwerking binnen de kinderopvangsector.

Inhoudsopgave