NL-SfB codering; toelichting en voordelen

Wat is NL-SfB?

De NL-SfB codering is een classificatiemethode voor elementen in de bouw, die worden gebruikt bij het ontwerpen, realiseren en beheren van bouwprojecten. De NL-SfB is een Nederlandse standaard die is afgeleid van de internationale SfB classificatie en wordt in Nederland sinds 2015 beheerd door het BIM loket die dit beheer laat uitvoeren door STABU. SfB ken zijn oorsprong in Zweden en is in 1947 opgezet. De afkorting SfB in het Zweeds is Samarbetskommittén för Byggnadsfragor, wat vertaald in het Nederlands betekend: Gezamenlijke Werkcommissie voor Bouwproblematieken. Deze standaard wordt internationaal veel toegepast in de bouwwereld. De codering wordt onder andere toegepast in CAD systemen om de lagen en objecten te ordenen. Ook kun je bijvoorbeeld kostengegevens overzichtelijk groeperen en informatie van leveranciers van bouwproducten inzichtelijk maken.

Voordelen van de NL-SfB

Het grote voordeel van de methode is dat al je onderdelen in een tekening gerangschikt worden, hierdoor wordt het project waaraan je werkt duidelijk en overzichtelijk. Wanneer je in een BIM traject zit kun je hiermee ook beter filteren op bepaalde onderdelen en eventueel je hoeveelheden per element of groep beter bepalen. Omdat in principe de meeste bedrijven in de bouw met de codering werken is het makkelijk om met elkaar uit te kunnen wisselen wanneer je met meerdere partners in hetzelfde BIM traject bezig bent.

Hoe is de NL-SfB codering opgebouwd?

De code van de NL-SfB elementen zijn opgebouwd uit meerdere tabellen, daarbij heeft iedere tabel weer zijn eigen hoofdstukken. Wanneer de voorzieningen verder gedetailleerd worden komen er extra cijfers bij. De hoofdstukken die we kunnen onderscheiden zijn:

  • 0) Ruimtelijke voorzieningen (omschrijving soort gebouw);
  • 1) Functionele gebouw elementen (codering functionele delen van het gebouw);
  • 2) Constructiemethoden (aanduiding constructie methode);
  • 3) Constructiemiddelen (aanduiding bouwmaterialen);
  • 4) Activiteiten, kenmerken en eigenschappen (codering van activiteiten).

De bekendste tabel is ongetwijfeld tabel 1, hierin staan de coderingen die je als CAD tekenaar of BIM modeleur tegenkomt bij het tekenen van de verschillende onderdelen van een gebouw.

Om het één en ander duidelijk te houden is er een kwaliteitsstempel bedacht waarin de volledige code van de NL-SfB geplaatst kan worden, deze ziet er als volgt uit:

In onderstaand voorbeeld gaat het om de buitenwand (21) van woningen (81) die zijn gemetseld (F) met gebakken klei (g2) en (P2) zegt iets over de geluidsisolatie van dit materiaal.

Kolommen Nl-SfB kolommen
  • Kolom 1 is de notering van tabel 0;
  • Kolom 2 is de notering van tabel 1;
  • Kolom 3 is de notering van tabel 2 en 3;
  • Kolom 4 is de notering van tabel 4;

De volledige NL-SfB tabel kun je vinden op www.bimloket.nl bij Standaarden en richtlijnen.

TDC Engineering en de methode

TDC Engineering heeft dagelijks te maken met de codering van het tekenwerk. Omdat wij voor diverse opdrachtgevers werken en hiervoor zowel in 2D, 3D tekenen en daarbij gebruikmaken van BIM is de methode voor ons erg belangrijk om ons tekenwerk goed te kunnen verrichten. Regelmatig komen wij tegen dat wij tekenwerk aangeleverd krijgen waarin de NL-SfB elementen niet of niet correct zijn benoemd. Het is dan ook lastiger om met een dergelijke tekening te moeten werken. Vaak worden deze tekeningen alsnog omgezet naar de NL-SfB om ze toekomst bestendig te maken. Dit levert echter voor de opdrachtgever wel extra kosten op, wat voorkomen had kunnen worden wanneer de tekeningen in aanvang goed waren opgezet. Daarmee wordt het belang van de NL-SfB ook direct bevestigd.

Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden moet er veel worden geregeld. In het voortraject is het erg belangrijk om van het begin tot het einde van een bouwproject vast te stellen wat er exact moet gebeuren. Het is van groot belang voor een organisatie dat de planning van werkzaamheden, de werklieden en materialen op de bouwplaats in goede banen wordt geleid. De werkvoorbereider speelt in dit voortraject, maar ook in de verdere fase van het project, een belangrijke rol.

NL-SfB tabel classificatieveld

Inhoudsopgave