Informatie over de BIM Basis ILS standaard.

De BIM Basis ILS (Informatieleveringsspecificatie) is op dit moment de meest toegepaste BIM standaard in ons land. Deze ILS is een initiatief van een aantal grote aannemers in ons land, die op deze wijze het uitwisselbaar maken van het BIM project willen vereenvoudigen.

Waarom gebruik maken van BIM Basis ILS?

De ILS is een antwoord op de vraag hoe we in de bouw informatie gestructureerd en eenduidig uit gaan wisselen.  Door ILS te gebruiken wordt het eenvoudiger voor partners in BIM projecten om met elkaar uit te wisselen, zelfs wanneer er in verschillende pakketten gewerkt wordt. We werken allemaal met het pakket waarbij we het beste gevoel hebben en daardoor voor ons het beste resultaat geven. Nadeel hiervan is dat er honderden verschillende bestandsformaten zijn die we op enig moment graag met elkaar zouden willen uitwisselen. Door BIM Basis ILS toe te passen in je pakket zorg je ervoor dat de verschillende pakketten tijdens het uitwisselen met elkaar kunnen communiceren, ze spreken dezelfde “taal”. Doordat dezelfde taal gesproken wordt kan de informatie efficiënt gebruikt en verwerkt worden.

Hoe wordt de informatie tussen pakketten uitgewisseld?

Zoveel pakketten zoveel bestandsformaten zou je bijna kunnen zeggen. We hebben ons pakket ingericht op de BIM Basis ILS, maar nu moeten we het uitwisselformaat vastleggen. Een uitwisselformaat wat tegenwoordig door alle pakketten ondersteund wordt is IFC (Industry Foundation Classes), dus het ligt voor de hand dat IFC gekozen is om voor de uitwisseling zorg te dragen. Op de website van het BIM Loket kunt u alles vinden over BIM Basis ILS. Hier staan voor diverse pakketten de handleidingen en instellingen om aan ILS te voldoen, deze zijn als PDF te downloaden.

ILS ondersteunen?

Als u als organisatie achter het principe staat van BIM basis ILS en dat zou willen uitdragen, dan is er de mogelijkheid om u zelf aan te sluiten. Hiermee geeft u aan dat u de ILS specificatie onthoud, begrijpt en toepast. Daarnaast kunt u uw logo op de website laten plaatsen om te laten zien dat u hier mee werkt. Er zijn ook Banners beschikbaar om op uw eigen website te plaatsen zodat beter zichtbaar wordt dat uw organisatie de ILS richtlijnen hanteert.

Inhoudsopgave