BIM Basis ILS (Informatieleveringsspecificatie) – versie 2

BIM basis ILS is na vier jaar een nieuwe fase ingegaan, waardoor het voor een nog breder publiek toepasbaar is.

Deze nieuwste versie 2 van de BIM basis ILS is gelanceerd in oktober 2020, en geeft meer houvast en geeft meer mogelijkheden voor het gestructureerd en eenduidig uitwisselen van informatie.

Binnen de eerste opzet van BIM basis ILS ging het om:

 1. Onthouden

(Informatie herinneren)

 1. Herkennen
  1. Beschrijven
  1. Benoemen
 2. Begrijpen

(Ideeën en concepten uitleggen)

 1. Interpreteren
  1. Samenvatten
  1. Hernoemen
  1. Classificeren
  1. Uitleggen
 2. Toepassen

(Informatie in een andere context gebruiken)

 1. Bewerkstellingen
  1. Uitvoeren
  1. Gebruiken
  1. Toepassen

In de nieuwe fase worden er 3 stappen toegevoegd binnen BIM basis ILS:

 • Analyseren

(Informatie in stukken opdelen om de verbanden en relaties te onderzoeken)

 1. Vergelijken
  1. Organiseren
  1. Uit elkaar halen
  1. Ondervragen
  1. Vinden
 2. Evalueren

(Motiveren of rechtvaardigen van een besluit of gebeurtenis)

 1. Controleren
  1. Hypothiseren
  1. Bekritiseren
  1. Experimenteren
  1. Beoordelen
 2. Creëren

(Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren)

 1. Ontwerp maken
  1. Plannen
  1. Produceren
  1. Uitvinden
  1. Bouwen

Het samenvoegen van bovenstaande fases is nu als volgt uitgewerkt voor BIM Basis ILS versie2;

 1. Waarom we informatie uitwisselen

Het doel van eenduidig uitwisselen is informatie over het bouwwerk efficiënt en effectief (her)gebruiken. We spreken allemaal een gemeenschappelijke taal.

 • Hoe gaan we informatie uitwisselen

Met behulp van opendata standaard IFC wisselen we informatie software-onafhankelijk uit. Dit doen we tijdens het gehele levenscyclus van een bouwwerk.

 • Hoe spreken we dit af zodat informatie eenduidig wordt uitgewisseld.
  • Bestandsnaam (uniforme bestandsnaam)
  • Lokale positie (coördineer onderling de lokale positie van het aspectmodel). Deze ligt dichtbij het nupunt
  • Bouwlaag indeling en -naamgeving
   • Elk aspectmodel hanteert een gelijknamige naamgeving
   • Ken alle objecten toe aan de juiste bouwlaag
   • Benoem alleen bouwlagen als ifcBuildingStorey
  • Correct gebruiken entiteiten
   • Gebruik voor het object de meest geëigende entiteit (Entity) en vul waar mogelijk aan met een TypeEnumeration
  • Structuur en naamgeving
   • Voorzie objecten telkens van de eigenschappen Name en Type. Deze combinatie maakt het duidelijk wat het inhoud.
  • Classificatiesystematiek
   • Voorzie ieder object altijd van een 4-cijferig NL-SfB code volgens de laatst gepubliceerde versie.
  • Gebruik propertysets
   • Gebruik wanneer mogelijk de PropertySets die buildingSMART voorschrijft in de internationale standaard
  • Doublures en doorsnijdingen
   • Binnen één aspectmodel zijn doublures NOOIT toegestaan
   • In princiepe zijn doorsnijdingen van objecten binnen één aspectmodel niet toegestaan.
 • Welke informatie minimaal nodig is in één van de aspectmodellen.
  • Ruimten
   • Volumes en oppervlakten, omsloten door werkelijke en theoretische grenzen, met een functie in het bouwwerk
   • Ruimten = ifcSpace en benoem de functie
   • Voor het groeperen van ruimten in zones ifcZone
  • Installatietechnische systemen
   • Groepeer installatietechnische objecten die tot dezelfde systemen behoren =ifcSystem
  • Dragend/Niet dragend
   • Geef bij objecten aan wanneer van toepassing of de eigenschap LoadBearing True of False is.
  • Inwendig/Uitwendig
   • Geef bij objecten aan wanneer van toepassing of de eigenschap IsExternal True of False is.
  • Brandveiligheid
   • Verwerk bij objecten wanneer van toepassing, de WBDB-waardes én brandwerendheid m.b.t. bezwijken.
  • Bouwfysische eigenschappen
   • Verwerk de relevante bouwfysische eigenschappen in objecten, zoals bijvoorbeeld temperatuur, invloed zonlicht, geluid.
  • Materiaal
   • Voorzie de objecten van een materiaal = ifcMaterial
   • Kies samenstelling bij dominante materiaal
   • Wees terughoudend met aanvullende eigenschappen in de naamgeving van het materiaal
  • Projectspecifiek
   • Bepaal de projectspecifiek welke informatie nodig is voor de beoogde BIM-toepassingen en projectdoelstellingen.

Schematisch is dit het volgende overzicht:

Inhoudsopgave